Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI – EXPLICIT.SI

Tudi vaš oglas je lahko tukaj

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe brezplačnih vsebin in storitev spletnih strani portala explicit.si.
Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

Pojmi, ki so povezani z našim spletiščem explicit.si
Lastnik spletne strani je explicit.si.
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani portala explicit.si in ga na kakršen koli način uporablja.
Član portala explicit.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje explicit.si.

Avtorske pravice
Spletišče explicit.si si za uporabo nekatere medijske vsebine objavljene na spletni strani ne pridržuje avtorskih pravic in jih uporablja izključno kot izobraževalni predmet v prispevkih. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami explicit.si ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

Tudi vaš oglas je lahko tukaj

Varovanje in zasebnost osebnih podatkov
To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev, naslov IP (Internet Protocol) in ostale prosto dostopne podatke preko spleta, prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.
Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.
Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.
Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali. Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.

Odgovornost
Lastnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani explicit.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega portala.
Prepovedan je vsak poskus namestitve zlonamerne programske opreme oziroma namestitev zlonamerne programske opreme (virusi, črvi, trojanski konji, idr.) in vsiljene pošte, ki bi lahko onemogočala delovanje spletne strani in škodovala drugim uporabnikom. Lastnik ne prevzame odgovornosti za prenos morebitne zlonamerne programske opreme in s tem povezane kakršne koli škode. Prav tako lastnik ne prevzame odgovornosti za škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (izpad električne energije, mehanične okvare, idr.).

Spremembe splošnih pogojev
Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.
Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu explicit.si.
Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerokoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

Reševanje pripomb in sporov
Vaša vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani explicit.si sporočite na e-poštni naslov: info@explicit.si